Czym jest captcha i jak działa?


# Czym jest captcha?

Captcha jest skrótem od angielskiego terminu “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (w pełni zautomatyzowany publiczny test Turinga do rozróżniania komputerów od ludzi). Jest to popularna i powszechnie stosowana technologia, która ma na celu zapobieganie nadużywaniu i automatycznemu generowaniu treści przez programy komputerowe.

## Dlaczego captche są używane?

Captche są stosowane głównie w celu ochrony witryn internetowych przed niepożądanymi botami i spamem. Dzięki captcha można sprawdzić, czy osoba, która wypełnia formularz lub wykonuje inne działania na stronie, jest rzeczywiście człowiekiem, a nie komputerowym programem automatycznym.

## Jak działają captche?

Captche działają na zasadzie prezentacji użytkownikowi obrazka lub innego zadania, które łatwe dla człowieka, ale trudne do wykonania dla komputera.

### 1. Captcha w obrazkach

Najpopularniejszym rodzajem captchy jest wyświetlanie użytkownikowi obrazka zawierającego zniekształconą lub zamazaną cyfrę lub literę. Użytkownik musi rozpoznać zawartość obrazka i wpisać ją w odpowiednie pole tekstowe. Ponieważ komputerom często trudno jest dokładnie odczytać takie zniekształcone znaki, zadanie to jest trudniejsze do wykonania dla programów automatycznych.

### 2. Captcha w pytaniach matematycznych

Innym rodzajem captchy są pytania matematyczne, które należy rozwiązać przed wysłaniem formularza. Ta forma captcha jest stosunkowo prosta dla człowieka, ale złożona dla komputera, który nie jest w stanie szybko obliczyć odpowiedzi na takie pytania.

### 3. ReCaptcha

ReCaptcha jest bardziej zaawansowanym rodzajem captchy, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zachowań użytkownika na stronie. ReCaptcha uczy się, jakie są typowe wzorce zachowań człowieka, a następnie analizuje interakcje użytkownika z daną stroną. Jeśli użytkownik zachowuje się nietypowo, ReCaptcha weryfikuje go poprzez wyświetlenie dodatkowego zadania, takiego jak poprawne zaznaczenie wszystkich zdjęć zawierających dany przedmiot.

### 4. Captcha audio

Captcha audio jest formą captchy, która jest przeznaczona dla osób niewidomych lub mających trudności z odczytaniem obrazków. Ta forma captcha przedstawia użytkownikowi pytanie lub kombinację dźwięków, które należy odtworzyć.

## Podsumowanie

Captcha jest nieodłącznym elementem współczesnych witryn internetowych, które chronią się przed spamem i nadużyciami. Za pomocą różnych form captchy można zabezpieczyć się przed niepożądanymi botami i sprawić, że działania na stronie będą wykonywane wyłącznie przez ludzi.

Popularne posty